بازدیدکنندگان : 62182

بایگانی

دوشنبه 19 تیر‌ماه سال 1391

تا جائیکه دیدیم موقع گاوبازی وقتی میخوان یه گاوی رو خشمگین کنن تا حمله کنه از رنگ قرمز استفاده میکنن
ولی از اونجاییکه ما باید همه چیزمون با دنیا فرق داشته باشه انگار گاوهامون هم به هیچ رنگی حساسیت ندارن الا رنگ سبزمطالب گذشتهها