بازدیدکنندگان : 62182

بایگانی

چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1389
بیاین بریم به جهنم

به نظر شما دوستان عزیز با این جنبش جدید(سینه لرزه)  که روی کار آمده  چند در صد از مردم ایران به

 بهشت میرن؟

یعنی آنهایی که در ان طرف  دنیا هستن (خانومارو میگم) همشون میرن جهنم ؟

اگه اینجوری باشه که نمیشه ما با چه امیدی بریم بهشت  اونجا که همش مرده

یعنی این دولت کاری کرده  که تو بهشت هم ما زجر بکشیم, اونجا هم برای ما برنامه ریزی کرده

پس نتیجه گیری : پیش به سوی جهنم چی بشه اونجا
مطالب گذشتهها